PRO 2017

PRO 2017
V roce 2016 chceme nadále s veřejností a zástupci města diskutovat převážně o těchto tématech.

Důležitá témata:
Přemístění zimní ledové haly z Amerického parku na vhodnější lokalitu, jelikož jsme za dobu naší existence dokázali z parku udělat živé místo, které má svůj potenciál pro veřejnost a občany města Holešov. Uspořádali jsme několik celodenních, nebo večerních akci. Mnohé jiné organizace začaly park využívat pro své soukromé, nebo i veřejné účely.

Skutečná revitalizace Amerického parku s pomocí sdružení a veřejnosti. Jsme přesvědčeni, že do revitalizace parku by měla být zapojena i veřejnost, jakožto jeho největší uživatel společně s podporou města a spolku. Městu navrhujeme různá menší opatření a nápady, ohledně rozvoje parku. Do budoucna je naším cílem vytvořit koncept, který již z části je hotový a následně společně s městem získat vetší finanční prostředky pro rozsáhlejší obnovu parku.

Projekty PRO:
Pokračování projektu „PRO architekturu“ – tento projekt zahrnuje vytváření zajímavých prvků a míst v prostorách parku, jedná se například o květinové zátiší, roční výzdobu, vytváření malebných cestiček a oblastí.

Pokračování projektu „PRO relaxaci“ – cílem je vytvořit celkově klidný a bezpečný dojem parku, kde budou jeho návštěvníci mít možnost využívat odpočívadla a lavičky. Již delší dobu poukazujeme na možnost instalovat zde například cvičící stroje pro seniory a veřejnost, zábavné atrakce pro děti aj.

Pokračování projektu „PRO sport“- usilujeme o vytvoření míst pro různé tipy sportovních činností. V minulosti jsme vybudovali horní dopravní hřiště, obnovili spodní hřiště pro míčové hry, vytvořili místo pro lukostřelbu, upravili lokality pro jízdu na kolech a pěší turistiku.

Projek PROti:
Pokračování projektu „PROti strachu“ – v uplynulých letech jsme odstranili velké množství nevzhledných zelených bariér, které v parku vytvářely dojem nepříliš přehledného místa. Zlikvidovali jsme celou řadu nevzhledných zákoutí, které poznamenala příroda nebo lidská činnost. Nyní se naše činnost přesouvá do poslední lokality parku, tj. pod internátem policejní školy.