Slavnostní otevření Rákosníčkova hřiště v Americkém parku

plakát

Spolek Proud Holešov, srdečně zve všechny děti a občany města Holešova na slavnostní otevření Rákosníčkova hřiště v Americkém parku, které proběhne dne 29.04.2017 v 10:00 hodin.

Zároveň si můžete prohlédnout i zbytek parku, jeho atrakce a využít neoficiální dopravní hřiště, včetně jeho dopravního značení.

Discussion Leave a comment Category Americký park, Město Holešov a okolí, PRO 2012

Jarní práce 2017 v Americkém parku

logo

S příchodem jarního počasí členové spolku Proud opět začínají zvelebovat Americký park. Novinkou pro letošní jaro je boční přístupová cesta na kopeček Ptačí vrch. Pro lepší chůzi návštěvníků, cyklistů, kočárků, byla cesta i schodiště zpevněno makadamem. Tímto bychom rádi veřejně poděkovali za spolupráci a sponzorský dar ve formě makadamu společnosti RAPOS Holešov.

Na vrcholu kopečku jsme zasadili dva nové stromy a do budoucna zde chystáme další velkolepou atrakci pro občany města.

Discussion Leave a comment Category Americký park, PRO 2012

PF 2017 z Amerického parku

zima

Spolek proud Holešov Vám všem přeje úspěšný Nový rok 2017.

Discussion Leave a comment Category Americký park, PRO 2012

Zimní námraza v Americkém parku

logo

Ačkoliv letošní zima zatím sníh nepřinesla, mráz se postaral o pár zajímavých inscenací v parku.

Discussion Leave a comment Category Americký park, Ostatní, PRO 2012

IV. Ročník stezky odvahy v Americkém parku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spolek Proud Holešov dne 18. 11. 2016 v Americkém parku uskutečnil již IV. ročník Stezky odvahy pro děti a i širokou veřejnost. Tato večerní akce trvala bezmála 2 hodiny, kdy každý dětský účastník na začátku stezky dostal na ruku svítící proužek. Letošní trasa byla opět o něco změněna, tentokrát vedla přes již průchozí kopeček Ptačí vrch. Ovšem hlavní obměnou byly nové živé historické a pohádkové postavy na jednotlivých stanovištích. Na stezce, která byla lemována svíčkami a lampiony, se kromě malých skřítků nacházela čarodějnice, vlk a karkulka, bludný mnich, dvojce čertů a skupinka napoleonských vojáku v dobových uniformách i s kanonem. Rodiče i děti si pořídili u těchto postav plno fotografií, dokonce napoleonští vojáci občas ukázali střelbu z dobových pušek. V cíli pak každé dítě dostalo diplom, sladkosti a zdarma teplý čaj. Pro dospělé zde bylo nachystané svařené víno. Děkujeme všem návštěvníkům za letošní účast, která přesáhla hranici více než sto dětí. I přes silný vítr, který nám komplikoval osvětlení trasy a ozvučení, se objevilo plno pozitivních ohlasů na průběh této akce. Nesmíme také zapomenout poděkovat všem dobrovolníkům v roli strašidel, klubu vojenské historie francouzského císařství Bystřice pod Hostýnem za jejich ukázku dobových vojáků a děla z 19. století. Rádi bychom také poděkovali Českému Červenému kříži Holešov za preventivní zdravotní dohled a jejich kontrolu návštěvníků na trase a za součinnost Městské polici Holešov. Na financování této akce bylo využito dotačního titulu z Akce milion města Holešov.

Discussion Leave a comment Category Americký park, PRO 2012

Podzimní výzdoba v Americkém parku

logo

Jako každý podzim i nyní se členové spolku postarali o dýňovou výzdobu v parku. Jednotlivé cesty a cestičky lemují veselé i strašidelné dýně, které vyráběli děti a další organizace z Holešova.

Discussion Leave a comment Category Americký park, PRO 2012

Nová cesta na Ptačí Vrch

logo

V roce 2014 spolek Proud zprůchodnil velmi zarostlou oblast v zadní části Amerického parku u horního hřiště. Postupem času se zde stal nejvíce navštěvovaným místem malebný kopeček pojmenovaný jako „Ptačí vrch“. Kdo do parku chodí, tak jistě ví, že na vrcholku kopečku vzniklo klidné místo na sezení, jehož obvod lemují vysázené keříky, kde z boční strany kopečku pak spolek vytvořil pozvolnou, širokou cestu pro lepší dostupnost cyklistů a kočárků. V neposlední řadě se členové spolku pustili do vybudování přírodních a pevných schodů. Spolek Proud v návaznosti na tuto činnost obdržel od místní stavební firmy RAPOS sponzorský dar ve formě posypového materiálu  makadamu, tak aby povrch schodů včetně boční cesty byl ještě schůdnější a bezpečnější. Společnosti RAPOS za tento dar upřímně děkujeme, protože přispěl k dokončení dalšího díla, které bude sloužit veřejnosti a hlavně dětem.

Discussion Leave a comment Category Americký park, PRO 2012

Nové lavičky v zadní části parku

logo l

Spolek Proud se těší oblibě návštěvníků Amerického parku i na internetových, sociálních sítích. Právě skrze naši facebookovou skupinu nás oslovilo několik našich podporovatelů s návrhem vytvořit další místa k sezení v parku. Jako vhodná a klidná lokalita pro montáž dřevěných lavic na sezení byl zvolen betonový obdélník u květinové skalky v zadní části parku. Tento pozůstatek kdysi vyhořelé stavby má tak nyní smysluplnější využití. Náklady na materiál a výrobu lavic byly zafinancovány z Akce milion, kterou nám poskytlo město Holešov.  Naše akce a činnost můžete sledovat i na našem facebookovém profilu Proud Holešov.

Discussion Leave a comment Category Americký park, PRO 2012

Dřevěný vláček v Americkém parku

logo v

Na podzim roku 2015 se mezi členy Spolku Proud Holešov, který se zabývá dobrovolnou obnovou Amerického parku, objevil další nápad na vytvoření atrakce pro děti. Po více než třech měsících pozvolné práce v osobním volnu členů spolku se podařilo v parku na horní dopravní hřiště umístit povedený dřevěný vláček s lokomotivou a třemi vagonky, který je určený hlavně pro sezení. Nejvíce náročná část prací byla na samém začátku, kdy se jednalo o transport dřeva z pily v Martinicích, kde bylo dřevo rozděleno na hlavní potřebné díly a poté následoval přesun na zahradu člena spolku k dalšímu opracování. Při výrobě atrakce byl kladen důraz hlavně na bezpečnost, proto jsou na celém vláčku sraženy ostré hrany, plochy jsou obroušené, vše je pevně spojeno a připevněno. Pro delší životnost díla a upoutání pozornosti návštěvníka byl vláček naimpregnován červenou a mahagonovou barvou. Jednotlivé části vláčku jsou pevně připevněny hluboko do betonové hrany hřiště. Upraven byl i terén za hranou hřiště směrem do parku, to vše pro bezpečnost a estetiku díla. Samotné menší dokončovací práce ještě zaberou pár hodin, každopádně již dnes je tento malebný a zároveň bytelný vláček hojně využíván zejména dětmi a dalšími návštěvníky parku k pohodlnému posezení. Odhadem se na vláček posadí 15 až 18 dětí. Z akce Milion města Holešov, spolek Proud letos získat finanční dotaci na svou činnost 15 tisíc Kč, z čehož na tuto atrakci bylo proinvestováno cca 9.600 korun. Nově byly na dalších místech instalovány dvě lavice na sezení a další dvě ještě přibydou v zadní části u okrasné skalky. Poděkování patří všem členům spolku, kteří se do akce zapojili, dále také pile W.M Martinice,  za její ochotu a preciznost. Ovšem největší poděkování patří hlavnímu konstruktérovi a organizátorovi celého projektu panu Ing. Josefu Havlíkovi, který svou poctivou prací a vytrvalostí vytvořil další zajímavý prvek pro občany Holešova.

Discussion Leave a comment Category Americký park, PRO 2012

Nové schody na kopeček Ptačí vrch

logo sch

Původní provizorní schody z roku 2014, které sloužily k přístupu na kopeček Ptačí vrch se podařilo přebudovat v dostatečně bezpečné a široké schodiště. V brzké době zde bude i dřevěné zábradlí, po bude lemovat celou délku schodiště. Taktéž hliněná plocha schodů bude zpevněna makadamem a tak aby bylo možné se na tento kopeček dostat pohodlně i po dešti.

Discussion Leave a comment Category Americký park, PRO 2012