Odkazy & spolupráce

Město Holešov:

www.holesov.cz

Občanské sdružení za zdravé a krásné Holešovsko:

http://www.zaholesovsko.wordpress.com/

Občanské sdružení Ohnica:

http://www.ohnica-os.wz.cz

Spolupracující spisovatel Jan Sviták:

http://jansvitak.cz

Spolupracující firma ManoBike:

http://manobike.cz/

Ekologický právní servis:

http://www.eps.cz/

Nadační fond proti korupci:

http://www.nfpk.cz/

Veřejnost proti korupci:

http://verejnostprotikorupci.cz/